Ons beleid

Enkele afspraken

Ons beleid

Hier kan je ons beleid rond het gebruik van alcohol, tabak en drugs.

Voor Fifo's, Speelclub, Rakwi's en Tito's, Keti's geldt: geen bezit, gebruik en niet onder invloed zijn tijdens de activiteiten.

Aspi's:
Heel duidelijke afspraken!!!
Niet op een Chirozondag.
Tijdens de weekends, feestjes en op kamp zijn uitzonderingen mogelijk die streng beregeld en gecontroleerd zijn. Drinken en roken wordt zoveel mogelijk ontmoedigd.

Leiding:
Ook leiding houdt zich aan heel strikte afspraken. Roken en drinken gebeurt niet in het bijzijn van leden en voor of tijdens de activiteiten met de bedoeling onverantwoorde toestanden uit te sluiten.

Deze regels worden duidelijk aan de leden uitgelegd. Bij het overtreden zal de leiding streng optreden. Wie betrapt wordt op het bezit van drank of drugs, zal dat moeten inleveren en mag een sanctie verwachten. Wie onder invloed van drank of drugs naar de Chiro komt, wordt terug naar huis begeleid. Op kamp geldt hetzelfde! Omdat we op basis van vertrouwen werken tussen leden en leiding, krijgt iedereen een tweede kans. Als deze misbruikt wordt, worden de ouders onherroepelijk ingelicht. Ook op het overtreden van de rookregels staan straffen. Het verliezen van vertrouwen en respect is trouwens al een straf op zich.