Jolco

De laatste jaren hebben wij, als chiro Fientje en Fonske Emblem, onder leiding van Jolco VZW onze nood aan nieuwe lokalen waar gemaakt. Sinds oktober 2008 hebben wij, eindelijk, terug waterdichte en veilige lokalen. het heeft erg lang geduurd, en wij zijn dan natuurlijk eens zo trots uw kinderen in onze nieuwe lokalen te kunnen verwelkomen.
Hieronder hebben wij de grote geschiedenis van onze lokalen, voor een flink stuk gezet door leiding, oudleiding, ouders en grootouders, even neergezet.

Enkele data:
1998-1990: eerste bijeenkomsten van oudleiding fonske
1991-1994: Jolco werking ontstaat, organisatie activiteiten
05/03/94: Jolco richt jolco vzw op met het oog op de bouw van lokalen
1995-1996: jolco voert discussie over de bouw (meisjes, jongens, geld, ...?)
1996: Jolco vzw vraagt aan Fonske en Fientje om in te stappen
09/96: Fonske, Fientje, oudleiding Fientje en oudleiding Fonske vormen samen jolco vzw

Den bouw

Net als heel wat andere jeugdverenigingen, kampte Chiro Emblem al lang met lokaalproblemen. Eerst Chiro Fonske (de mannelijke collega's) en later ook Chiro Fientje door de werking in oudere lokalen die dringend aan renovatie toe waren. Chiro Fonske kreeg, na het verlaten van hun lokalen aan het kerkhof van Emblem een tijdelijke verblijfplaats in de Dorpsstraat (naast de service flats); daarna werd voor hen een plek voorbehouden op het militair domein aan de oostmalsesteenweg waar zij jarenlang hun werking organiseerden. Maar al veel eerder werd er een definitieve oplossing voorzien in het bijzonder plan van aanleg "kerkhof en omgeving". In de heraangelegde zone aan het kerkhof en de sportterreinen werd namelijk een plaats voorzien voor de jeugd. En die wilden we niet onbenut laten. Jolco (Jongens OudLeidingsCOmité) besefte dat een nieuwbouw niet spontaan uit de grond zou rijzen. Daarom richtten zij al heel vroeg een vzw op die gericht was op het voorbereiden van de bouw van nieuwe lokalen.

Omdat de lokaalnood steeds acuter werd, besloten Jolco vzw, Chiro Fonske en chiro Fientje de koppen bij elkaar te steken. Onder het motto "samen sterk" verenigden de chiro's en de beide oudleidingswerkingen zich. Het resultaat was Jolco vzw (Jeugd en OudLeidingsCOmité) Emblem: een overkoepelende organisatie van de beide chiro's en de beide oudleidingswerkingen die zich, naast de ondersteuning van de chirowerking, wilde concentreren op de bouw. Deze juridische vorm werd gekozen omdat een bouw immers met financiële risico's en veel administratieve rompslomp gepaard gaat. Het beheersorgaan van deze vzw bestaat uit twee leidsters van Chiro Fientje, twee leiders van Chiro Fonske, twee oudleiders en twee oudleidsters; een voorzitter vervolledigt de huidige raad van bestuur van de vzw.

Naast het administratieve aspect behelst het bouwgebeuren natuurlijk (en vooral) het praktische. Zoals ondertussen wel al is geweten, was het eerste historische moment daar in juni 2001. De graafwerken startten en de funderingssleuven werden volgestort met beton. Wegens een administratieve belemmering liet het storten van de bodemplaat tot augustus 2002 op zich wachten.

Op zaterdag 28 december 2002 werd dan uiteindelijk de eerste steen gelegd. We kregen de bouwmicrobe te pakken en wanneer het weer het toeliet grepen we gezamenlijk naar steen, truweel en mortel. Ik durf gerust zeggen dat na een aantal zaterdagen werken er al een wezenlijk verschil was met begin januari 2003.
U hebt bij het lezen van de vorige alinea's zich misschien vragen gesteld: "We kregen de bouwmicrobe...", "... zaterdagen...",... Ik verklaar me nader. Inderdaad 'WE': ik bedoel hiermee de leiding en oudleiding van beide chiro's, ouders, grootouders, onze aannemer en andere sympathisanten. Wegens financiële redenen konden wij onmogelijk een beroep doen op een bouwfirma en bouwden we met plezier zelf de toekomstige locatie voor de Emblemse jeugd. Nu begrijpt u waarschijnlijk ook het doel van de zaterdagen. Aangezien de meeste van de (oud)leiding studeert of werkt, hadden we enkel de mogelijkheid om op zaterdag te werken.

Een belangrijke mijlpaal in onze bouwplannen was op 30 mei 2003 verwezenlijkt. En dit ging niet vanzelf. Diegene die erbij waren, zullen nog lang deze dag herinneren. Tientallen vrachtwagens met welfsels zijn Emblem komen overdonderen om vervolgens met enorme kranen deze welfsels op de bouw te leggen en zo de kelderverdieping dicht te maken. Hiermee was de eerste bouwfase afgewerkt. Dan kwam er even een rustpauze in al onze bouwplannen, tot na het bouwverlof werd er niet veel meer gewerkt aan de nieuwe Chirolokalen.
In september pakten we onze werkhandschoenen weer op en deden we allerlei voorbereidende werken voor het eigenlijke dichtmaken van de kelder. Dit werd voltooid in het weekend van 25 oktober 2003: de betonplaat voor het gelijkvloers werd gegoten, zodat we konden beginnen aan de verdieping boven de grond. Zo bouwden we elke zaterdag voort, stenen werden aangevoerd, extra materiaal werd gehaald, grond voor ophoging werd geleverd, nagenoeg alle muren werden verder bezet, er werd gestart met het schoonmaken van de kelder, enz ... zodat de bouwplannen steeds meer realiteit werden.
Zolang het weer toeliet, werkten we tijdens de winter '03-'04 verder: het metsen van de mooie façadesteen rondom de kelderverdieping, het ophogen van de grond aan de ene helft van het gebouw (meisjeskant), de voorbereiding van de rioleringen en nutsvoorzieningen... En rond half februari 2004 werden de ramen en deuren geplaatst in de kelderverdieping (jongenskant).

Omstreeks april 2004 waren we al bezig aan één kant van het gelijkvloers: er werden muren opgetrokken in silicaatsteen, er werden draagbalken boven de ramen en deuren gelegd en overal trok de mooie façadesteen zich op rond de nieuwe Chirolokalen.

Tijdens het bouwverlof lag de bouw even stil, doordat de beide Chiro's op kamp gingen. Maar daarna gingen we weer met volle moed aan de slag. En in augustus 2004 kregen we stilaan zicht op de grootte van de gebouwen, de grootte van de lokalen, het uitzicht van de grond rondom de gebouwen,... Kortom de plannen werden waargemaakt!!

Op 22/10/04 bestelden we zwarte facadesteen voor onze middenzaal en extra gewone facadesteen voor de uiteindelijke afwerking, de Chiro's trokken stevig aan de kar om de metsel- en lijmwerken rond te krijgen.

Rond 16/01/05 stonden onze silicaatmuren en de facadesteen allemaal recht; drie maanden later is de staalconstructie geplaatst, maten voor het dak zijn opgenomen maar ... er is nog heel wat voorbereidingswerk voor het plaatsen van de brikken !

De datum is 19/09/05 ... de brikken werden geplaatst maar het heeft bloed, zweet en tranen gekost: een fout bij de bestelling leidde ertoe dat we extra balken moesten laten leveren en plaatsen; na een vastgereden opligger, een extra kraan en een boel improviseerwerk, hebben we het toch klaargekregen. Een levering van de dakisolatielaag moet eind augustus afgezegd worden omdat we niet klaar zijn met de afwerking van de brikken. De gevel werd mooi opgevoegd, de brikken werden mooi afgewerkt en twee ploegen (één oudleiding en één leiding) hebben elk een dakrand gesteld en gegoten. De leiding heef ook de twee dakmuurtjes bovenop gemetst. De levering en plaatsing van de dakisolatielaag kon doorgaan in de tweede helft van oktober.

14/04/06 : Tijdens een werkweekend hebben de Mil, De Lou en de Hugo het gehele dak ingeteerd en een toplaag gebrand. Ons dak lag nu WATERDICHT !

05/10/06 : De twee muren van onze middenzaal werden opgetrokken in silicaatsteen, Ondertussen werden ook de ramen van de bovenverdieping geplaatst maar wachtten we nog steeds op de deuren. Door leveranciersproblemen moesten we de kleur lichtjes aanpassen zodat er een kleurverschil is tussen de kelderverdieping en de bovenverdieping.

02/11/06 : De twee buitenmuren werden geplaatst en de ijzeren draagbalken zijn allemaal gelegd en vastgevezen en bevestigd in de muren. De ramen zijn geplaatst. Geert Willems, één van onze helpende ouders, is begonnen aan de elektro en ook elektrabel heeft terug contact gemaakt voor onze aansluiting. Via het werk van de ronny kregen we een gratis dak maar de afwerkingselementen moesten we wel zelf betalen en plaatsen.

20/03/07 : We contracteerden een vloerder die de hele bovenverdieping betegeld heeft (inclusief plinten). Ondertussen werd er verdergewerkt aan de elektriciteitsleidingen. Ons dak is er op één zaterdag opgelegd door oudleiding, leiding en ouders + de hulp van enkele mensen van frisomat.

22/11/07 : Onze hele bovenverdieping werd voorzien van een mooie tegelvloer; we contracteerden ook een schrijnwerker die al onze ramen en deuren op de bovenverdieping netjes afkastte. Bovendien werden alle binnendeuren op de bovenverdieping geplaatst zodat elk lokaal afsluitbaar is. De Felix heeft ook niet stilgezeten want die installeerde bijna op z'n eentje het hele sanitair van onze toiletten. Een tweedehands keukentje werd door de Jesse geplaatst en de meisjes hebben al enkele lokalen in een grondlaag geschilderd. Onze grondwerker heeft de onderlaag van onze terreinen klaargelegd en we bestelden bij hem meteen enkele wegen die in gebroken puin werden aangelegd.

04/04/08 : Ondertussen werden onze definitieve werfwegen aangelegd, de afwatering rond de lokalen werd uitgevoerd, de oudleiding van de jongens installeerde een beetje buitenverlichting, plaatste kelderrekken, ruimde de kelder een stuk op en installeerde een vergader/oudleidingslokaal in de kelder. Onze schrijnwerker kwam voor de derde keer terug om de deuren aan te passen, de Felix werkte traag maar zeker verder aan de toiletten, de elektrovuren werden geleverd, getest en goed bevonden.

Op 01/08/08 zijn de lokalen bijna klaar. Eindelijk ... op 22/08/08 : de beslissing is gevallen: vrijdag 17 oktober deden we de officiële opening van de lokalen; de Chiro's zouden de zondag daarop meteen de lokalen in gebruik nemen. Het sanitair en de brandveiligheid werd ondertussen verder afgewerkt. Buitenverlichting werd al afgewerkt, de hele bovenverdieping werd leeggeruimd.

22/10/09 ... De lokalen zijn een jaar in gebruik; we slaagden erin de lokalen helemaal te schilderen: 74 mensen kwamen ons helpen en op één namiddag was het werk gebeurd. De parochie van Emblem betaalde onze tafels en stoelen. Onze vraag om een afwerkingssubsidie is nog steeds hangende en wij hopen nog altijd op een gunstige beslissing. De gemeente legde ondertussen een mooie voetweg aan van de parking van de tennis tot aan en rond onze lokalen. De gemeente zal vanaf nu ook het gras afrijden en éénmaal per jaar voor bemesting van het grasveld zorgen. Op ons verlanglijstje voor de verdere afwerking van de lokalen staan het plaatsen van noodtrappen aan de twee nooduitgangen, het voorzien van centrale verwarming en het plaatsen van leuningen op de grondkeringen. De openingen rond de ramen en deuren moeten nog steeds afgekit worden, er moet nog wat dakafwerking aangebracht worden en ons sanitair moet nog verder uitgebreid worden. We hebben een lange weg afgelegd maar de Chiro's zitten in hun nieuwe lokalen !!

En nu?

Jolco vzw bestaat natuurlijk nog altijd en wij hebben ons tot doel gesteld de lokalen te beheren en, voor zover de financiële middelen dit toelaten, verder af te werken en te verbeteren. De beide Chiro's hebben gelukkig de verhuis goed overleefd en de werking draait op volle toeren. Het was een beetje bang afwachten hoe de werking zou verlopen ... verhuizen vraagt immers een enorme aanpassing, maar dit gaat stukken vlotter dan sommigen vreesden.

Contact Jolco vzw Emblem ?

via de chiroleiding, via de oudleidingswerkingen
of via de vzw-leden op jolcovzwemblem@gmail.com